CECOTEK tổ chức thực hiện đào tạo và cấp chứng nhận chuyên môn nghiệp vụ tin học xây dựng tại trường Đại học Công nghệ GTVT

Giảng viên CECOTEK có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác giảng dạy, đã và đang tham gia trực tiếp vào công việc tư vấn thiết kế, thẩm tra, thi công các công trình trong và ngoài nước.  

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC ĐÀO TẠO BỞI CECOTEK


1.  Các khóa học ngành Kinh Tế Xây dựng 

1.1. Khóa học thanh quyết toán Xây dựng

1.2. Khóa học đọc bản vẽ Xây dựng

1.3. Khóa học MS Project

1.4. Khóa học bóc tách và lập dự toán công trình

 2. Các khóa học về BIM   

2.1. Khóa học Revit Structures (CB+NC) 

2.2. Khóa học Revit Architecture (CB+NC)

2.4. Khóa học TEKLA STRUCTURE cơ bản

2.5. Khóa học TEKLA STRUCTURE nâng cao

2.6. Khóa học tạo Family trong Revit


3. Các khóa học về Tính toán kết cấu 

3.1. Khóa học thiết kế nhà cao tầng bằng Etabs-Safe

3.2. Khóa học thiết kế cầu bằng Midas (hoặc RM)

 

 

 


4. Các khóa học vẽ kỹ thuật

4.1. Khóa học AutoCAD cơ bản + nâng cao

4.2. Khóa học AutoCAD cơ bản Cầu đường

4.3. Khóa học AutoCAD nâng cao Cầu đường

4.4. Khóa học Sketchup cơ bản

4.5. Khóa học Sketchup nâng cao

4.6. Khóa học 3Ds MAX


5. Các khóa học về Tin học Văn phòng 

5.1. Khóa học Excel

5.2. Khóa học PowerPoint