Công ty cổ phần công nghệ và kỹ thuật xây dựng CECOTEK được thành lập vào ngày 8 tháng 05 năm 2017 với đội ngũ là tập hợp các Tiến Sĩ, Thạc sĩ, giảng viên và các Kỹ sư giàu kinh nghiệm đang giảng dạy và làm việc tại các trường Đại học uy tín, các Tập đoàn Xây dựng lớn trong và ngoài nước.