Giảng viên: Đỗ Văn Trình

Điện thoại (+84) 902 963 631
Email dovantrinh39@gmail.com

09/2013 – đến nay: CÔNG TY NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG VINH

  • Chủ trì phần tính toán mô phỏng kỹ thuật trong Xây dựng sử dụng phần mềm Ansys.
  • Chủ trì phần tính toán mô phỏng kỹ thuật các thiết bị đo lường sử dụng phần mềm Ansys.
  • Phụ trách dịch vụ đào tạo phần mềm Ansys cho sinh viên và học viên cao học.

02/2015 – đến nay: CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ TRẦN YẾN

  • Cộng tác viên phụ trách giảng dạy lĩnh vực tính toán mô phỏng trong cơ khí sử dụng Ansys.

12/2014 – 06/2015: SEMCO MARITIME VIET NAM JSC

  • Hướng dẫn sử dụng Ansys trong tính toán cơ khí và tàu thủy cho ông Wija Yanto – Phòng Kỹ thuật.

03/2014 – đến nay: VIỆN KHOA HỌC TÍNH TOÁN – ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

  • Phụ trách về mô phỏng chuẩn đoán sức khỏe công trình dựa trên phần mềm Ansys và mạng thần kinh nhân tạo.

09/2015 – 07/2016: VIỆN THỦY CÔNG

  • Chủ trì mô phỏng quá trình thi công và hoạt động của đê tiêu sóng; trong dự án chống sạt lở bờ biển của huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Tagged on: