Trong thực tế thiết kế các công trình xây dựng bằng BTCT, kỹ sư thiết kế phải xây dựng mô hình kết cấu trên các phần mềm phân tích kết cấu như ETABS, ROBOT STRUCTURES…. để tính được nội lực cho từng loại cấu kiện trong công trình. Từ đó sử dụng nội lực tại các tiết diện nguy hiểm (tiết diện có các thành phần nội lực lớn) để tính toán cốt thép cho cấu kiện đó. Bản thân các phần mềm phân tích kết cấu hiện nay đều có chức năng “Design” để tính toán được hàm lượng cốt thép yêu cầu cho tất cả các loại cấu kiện luôn nhưng chúng chưa có Option thiết kế theo TCVN nên để thuyết phục nhất cho các chủ đầu tư và các đơn vị tham gia tư vấn thực tế chủ yếu vẫn dùng bảng tính EXCEL để tính toán tự động hàng loạt các cấu kiện. Bài viết này tóm tắt nội dung lý thuyết, các bước tính toán cốt thép cho cấu kiện dầm tiết diện chữ nhật với các trường hợp tính theo điều kiện cường độ (TTGH 1) được quy định bởi TCVN 5574:2012. Cùng với đó là bảng tính EXCEL tính toán cốt thép cho tiết diện dầm hình chữ nhật của CECOTEK được sử dụng cho thiết kế thực tế, hi vọng có thể hỗ trợ hiệu quả các bạn sinh viên làm đồ án và các kỹ sư tham khảo.

  • Tính đại lượng:

Tra bảng E.2 TCVN 5574:2012 phụ thuộc vào cấp bền Bê tông, nhóm cốt thép, hệ số điều kiện làm việc của cấu kiện để tính các hệ số 

  1. Trường hợp đặt cốt đơn:

Nếu  thì trường hợp tính đặt cốt đơn. Nội suy theo bảng E.1 TCVN 5574:2012 để suy ra hệ số  . Diện tích cốt thép chịu kéo yêu cầu được xác định theo công thức:

Cốt thép ở vùng bê tông chịu nén khi đó được đặt theo cấu tạo.

  1. Trường hợp đặt cốt kép:

Nếu  trong khi kỹ sư không muốn tăng kích thước tiết diện hoặc tăng cấp độ bền của vật liệu thì tính toán theo trường hợp tính đặt cốt kép.

Khi đó để lợi dụng hết khả năng chịu nén của bê tông ta có thể lấy 

Diện tích cốt thép chịu nén được tính theo công thức :

Diện tích cốt thép chịu kéo được tính theo công thức:

P/S: Để sử dụng bảng tính hiệu quả và nắm được bản chất dễ dàng, các bạn nên đọc những ghi chú của người lập bảng tính tại các ô có ghi chú (Click vào ô có dấu đỏ ở góc ghi chú sẽ hiện ra).

Các bạn có thể download file excel tính toán theo đường link sau:

3.0.RECTANGLE BEAM_5574_2012