HÃY ĐĂNG KÝ THEO NHÓM

ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG CÁC CHÍNH SÁCH GIẢM HỌC PHÍ CỦA TRUNG TÂM CECOTEK

Chú ý : Kích vào đây để xem chính sách giảm học phí khi học nhiều hơn 1 môn học tại Cecotek.

GIẢM HỌC PHÍ THEO NHÓM (cho tất cả các thành viên của nhóm và nhóm trưởng)

Nhóm Mức giảm cho thành viên trong nhóm Mức giảm cho nhóm trưởng
Nhóm 2-5 người 0% 15%
Nhóm >=5 người 5% 30%
Nhóm >=10 người 10% 50%
Nhóm >=15 người 15% 75%
Nhóm >=20 người 20% 100%

Chú ý: Nhóm trưởng gửi danh sách nhóm của mình vào mail cecotek.jsc@gmail.com để áp dụng giảm học phí cho cả nhóm.

Xem Thêm : Chính sách giảm học phí cho các học viên học nhiều hơn 01 khóa học tại cecotek<<Kích vào đây