Family trong Autodesk Revit

HOTLINE TƯ VẤN: 0972 363 392 (Thầy Quyền) / 091 999 1066 (Thầy Mạnh)

Số buổi: 8 buổi
Học phí (Sinh viên): 1.200.000 VNĐ 
Học phí (Kỹ sư): 1.600.000 VNĐ
Địa chỉ: Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Học phần mềm xây dựng tại CECOTEK

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GIẢNG DẠY KHÓA HỌC TẠO FAMILY TRONG AUTODESK REVIT

1. Tổng quan về Family trong Autodesk Revit

–  Family là gì?

–  Phân loại Family?

–  Môi trường thiết kế Family?

–  Quản lý Family?

2. Giới thiệu về System Families

–  Danh sách các đối tượng System Families

–  Quản lý danh sách

–  Cách tạo lập, hiệu chỉnh (Create, Modify, Duplicate, Delete)

–  Tạo lập Custom basic wall, stacked wall, roof, floor types

–  Tạo phào chỉ (reveals, sweeps)

–  Transfer Project Standards

3. Giới thiệu về Standard Component Families

–  Danh sách các đối tượng Standard Component Families

–  Quy trình tạo đối tượng Standard Component Families

–  Giới thiệu về Advanced Component Families

4. Tạo lập 2D Standard Component Families

–  Annotation Symbols : Room Tag, Elevational Symbol, Sectional Symbol…

–  Tạo khung tên (Titleblock Family)

–  Tạo lập Keyplan-Generic Annotation Family

–  Tạo lập Detail Component Family

–  Tạo lập một số Profile mẫu (Metric Profiles)

5. Tạo lập 3D Standard Component Families

–  Tạo lập cột (Column Family)

–  Tạo lập đồ đạc, tủ kệ (Bookcase, Furniture Family)

–  Tạo lập cửa sổ (Window Family)

–  Tạo lập cửa đi (Door Family)

–  Tạo lập thanh đứng, tay vịn cầu thang (Railing, Baluster Family)

6. Tạo lập Advanced Standard Component Families

–  Tạo lập tổ hợp cửa sổ, cửa đi (Nested Families)

–  Tạo lập mái chắn nắng (Solar Shade Family)

7. Giới thiệu về In-Place Families

–  Cách tạo lập, hiệu chỉnh (Create, Modify)

–  Sử dụng In-Place Families trong các dự án

–  Tạo lập khối 3D mẫu (In-Place 3D Geometry)

Khóa học cách tạo Family trong Autodesk Revit sẽ tạo nên thế mạnh riêng biệt cho các bạn kỹ sư và làm giàu thêm hồ sơ xin việc của sinh viên.

 

Tagged on: