THIẾT KẾ 3D VỚI 3Ds MAX

HOTLINE TƯ VẤN: 0972 363 392 (Thầy Quyền) / 091 999 1066 (Thầy Mạnh)

Số buổi: 15 buổi
Học phí (Sinh viên): 1.300.000 VNĐ
Học phí (Kỹ sư): 1.500.000 VNĐ
Địa chỉ: Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Học phần mềm xây dựng tại CECOTEK

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 3Ds MAX

Buổi 1 : khái quát 3dsmax giao diện , cách sử dụng.

Buổi 2 : Các hình khối cơ bản ( geometry, shape )

Buổi 3 : Modifier list ( các lệnh dựng hình cơ bản ) , Edit mesh

Buổi 4 : Kênh dựng hình Edit Poly

Buổi 5 : Làm việc qua lại giữa autocad và 3dsmax

Buổi 6 : Thực hành tại lớp.

Buổi 7 : Vật liệu cơ bản .

Buổi 8 : Ánh sáng cơ bản .

Buổi 9 : Thực hành tại lớp.

Buổi 10 : Khái quát Vray, vật liệu vray

Buổi 11 : Ánh sáng Vray.

Buổi 12 : Thực hành tại lớp.

Buổi 13 : Settings Phần 1

Buổi 14 : Setting phần 2

Buổi 15 : Thực hành tổng kết.

Một số hình ảnh bài tập của khóa học :

Phòng khánh :

Sản phẩm học viên khóa học 3Ds MAX

Sản phẩm học viên khóa học 3Ds MAXSản phẩm học viên khóa học 3Ds MAX

Tagged on: